InstantEncore
Music
click for more info Play/Queue Download
Vivaldi: Concerto for Violin in F major, Op. 8 no 3/RV 293 "L'autunno" (Autumn) N/A
Composer: Antonio Vivaldi
Recording Date: Fri 24 Aug 2012
I - Allegro (5:11) N/A
II - Adagio molto (2:26) N/A
III - Allegro (3:55) N/A
Bach: Cantata BWV 21 - Ich hatte viel Bekümmernis N/A
i - Sinfonia (Laura Perkett, oboe | Martin Davids, violin) (3:12) N/A
ii - Chorus: Ich hatte viel Bekümmernis (3:44) N/A
iii - Aria: Seufzer, Thrännen, Kummer, Not N/A N/A
iv - Recitative: Wie hast du dich, mein Gott (Nathalie Colas, soprano) (1:38) N/A
v - Aria: Bäche von gesalznen Zähren (Nathalie Colas, soprano) (6:01) N/A
vi - Chorus: Was betrübst du mich, meine Seele (3:11) N/A
vii - Recitative (soprano, bass): Ach Jesu, meine Ruh N/A N/A
viii - Duet (soprano, bass): Komm, mein Jesu, und erquicke N/A N/A
ix - Chorus: Sei nun wieder zufrieden, meine Seele (5:45) N/A
x - Aria: Erfreue dich, Seele, erfreue dich, Herze N/A N/A
xi - Chorus: Das Lamm, das erwürget ist (3:03) N/A
Bach: Cantata BWV 6 - Bleib bei uns, denn es will Abend werden N/A
i - Coro: Bleib bei uns, denn es will Abend werden (5:46) N/A
ii - Aria: Hoch gelobter Gottessohn (Julia Hardin, alto | Allison Gessner, English horn) (3:43) N/A
iii - Choral: Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ (Karen Schulz-Harmon, cello) (4:14) N/A
iv - Recitative: Es hat die Dunkelheit (David Jolivet, baritone) (0:51) N/A
v - Aria: Jesu, laß uns auf dich sehen (Joachim Luis, Tenor | Martin Davids, violin) (3:57) N/A
vi - Chorale: Beweis dein Macht (0:40) N/A
Bach: Cantata BWV 172 - Erschallet, ihr Lieder, erklinget ihr Saiten N/A
i - Coro: Erschallet, ihr Lieder (3:25) N/A
ii - Recitative: Wer mich liebet (Evan Bravos, baritone) (0:50) N/A
iii - Aria: Heiligste Dreieinigkeit (Evan Bravos, baritone) N/A N/A
iv - Aria: O Seelen Paradies (Will Bouvel, tenor) (5:16) N/A
v - Aria (Duet): Komm, laß mich nicht länger warten (Katie Reardon, soprano | Sammi Block, alto) N/A N/A
vi - Chorale: Von Gott kömmt mir ein Freudenschein [alternate] (1:14) N/A
Bach: Cantata BWV 1 - Wie schön leuchtet der Morgenstern N/A
I - Coro: Wie schön leuchtet der Morgenstern (8:01) N/A
II - Recitativo: Du wahrer Gottes und Marien Sohn (Alan Taylor, tenor) (0:59) N/A
III - Aria: Erfüllet, ihr himmlischen göttlichen Flammen (Nathalie Colas, soprano) (3:51) N/A
IV - Recitativo: Ein ird'scher Glanz, ein leiblich Licht (Evan Bravos, bass) (0:53) N/A
V - Aria: Unser Mund und Ton der Saiten (Will Bouvel, tenor) (6:10) N/A
VI - Choral: Wie bin ich doch so herzlich froh (1:24) N/A
Bach: Cantata BWV 61 - Nun komm, der Heiden Heiland N/A
I - Ouverture (Coro e Archi): Nun komm, der Heiden Heiland N/A N/A
II - Recitativo: Der Heiland ist gekommen (Will Bouvel, tenor) N/A N/A
III - Aria: Komm, Jesu, komm zu deiner Kirche (Will Bouvel, tenor) (3:43) N/A
IV - Recitativo: Siehe, ich stehe vor der Tür (Levi Hernandez, bass) (1:13) N/A
V - Aria: Öffne dich, mein ganzes Herze (Máire O'Brien, soprano) N/A N/A
VI - Choral (Coro): Amen! komm, du schöne Freudenkrone (0:46) N/A
Bach: Cantata BWV 110 - Unser Mund sei voll Lachens N/A
I - Coro: Unser Mund sei voll Lachens N/A N/A
II - Aria: Ihr Gedanken und ihr Sinnen (Will Bouvel, tenor) (4:13) N/A
III - Recitativo: Dir, Herr, ist niemand gleich (Evan Bravos, bass) (0:34) N/A
IV - Aria: Ach Herr! was ist ein Menschenkind (Jori Jennings, alto) N/A N/A
V - Duetto: Ehre sei Gott in der Höhe (Katie Reardon, soprano & Will Bouvel, tenor) N/A N/A
VI - Aria: Wacht auf, ihr Adern und ihr Glieder (Evan Bravos, bass) (3:44) N/A
VII - Choral: Alleluja! Gelobt sei Gott (0:49) N/A
Handel: Gloria in Excelsis Deo N/A
I - Gloria in excelsis Deo (2:25) N/A
II - Et in terra pax (2:40) N/A
III - Laudamus te (2:12) N/A
IV - Domine Deus, Rex coelestis (1:29) N/A
V - Qui tollis peccata mundi (2:42) N/A
VI - Quoniam tus solus sanctus (3:18) N/A
Bach: Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust, BWV 170 N/A
I - Aria 1 (6:47) N/A
II - Recitative 1 (1:12) N/A
III - Aria 2 (7:09) N/A
IV - Recitative 2 (1:06) N/A
V - Aria 3 (5:46) N/A
Bach: Tilge, Höchster, meine Sünden, BWV 1083 (after Pergolesi) N/A
Tilge, Höchster, meine Sünden, BWV 1083, Andante Verse 4 (2:04) N/A
Tilge, Höchster, meine Sünden - Verse 8 (3:16) N/A
Tilge, Höchster, meine Sünden, Allegro (Vivace) (2:03) N/A
Bach: Saint Matthew Passion, BWV 244
Recording Date: Sun 27 Mar 2011
Recording by Choice Media Design, Chicago • 773-539-5339
Erbarme dich, mein Gott (6:29) N/A
Falconieri: L'Eroica
Ensemble: Ars Antigua
Recording Date: Sun 14 Jun 2009
Recording by Choice Media Design, Chicago • 773-539-5339 • Photo courtesy of Early Music Chicago - http://earlymusichicago.org/ - Additional photos at their site - http://tinyurl.com/mk6a5z
L'Eroica (4:28) N/A
Bononcini: Trio Sonata, Op. 1 no 7
Ensemble: Ars Antigua
Recording Date: Fri 10 Nov 2006
Recording by Choice Media Design, Chicago • 773-539-5339 • Photo courtesy of Early Music Chicago - http://earlymusichicago.org/ - Additional photos at their site - http://tinyurl.com/mshva8
Trio Sonata, Op. 1, No. 7 (4:07) N/A
Castello: Sonate concertate in stil moderno, Libro I
Composer: Dario Castello
Ensemble: Ars Antigua
Recording Date: Fri 10 Nov 2006
Recording by Choice Media Design, Chicago • 773-539-5339 • Photo courtesy of Early Music Chicago - http://earlymusichicago.org/ - Additional photos at their site - http://tinyurl.com/mshva8
Terza Sonata A Doi Soprani (6:19) N/A
Monteverdi: Madrigals, Book 8 N/A
Recording Date: Fri 10 Nov 2006
Recording by Choice Media Design, Chicago • 773-539-5339 • Photo courtesy of Early Music Chicago - http://earlymusichicago.org/ - Additional photos at their site - http://tinyurl.com/mshva8
Altri canti di Marte (7:42) N/A
Lamento della Ninfa (5:55) N/A
Hor che’l Ciel e la Terra (7:15) N/A
Vago Augelletto (4:22) N/A
Chiome d’oro (3:01) N/A
Gira il Nemico Insidioso Amore (5:52) N/A
Ballo: Movete al Mio Bel Suon (10:06) N/A
1 - 18 of 18
InstantEncore