InstantEncore
Music
click for more info Play/Queue Download
Ginastera: Impresiones de la Puna N/A
I - Quena (2:32) N/A
II - Canción (1:53) N/A
III - Danza (2:57) N/A
Maramis: Ay Amor N/A
I - El Tango Desperado (4:37) N/A
II - Adelina (3:34) N/A
III - Algun Dia (4:26) N/A
Bach: Orchestral Suite No. 2 in B Minor, BWV 1068 N/A
Ouverture (6:53) N/A
Rondeau (1:41) N/A
Sarabande (2:18) N/A
Bourées I & II (2:12) N/A
Polonaise & Double (2:41) N/A
Menuett (1:20) N/A
Badinerie (1:39) N/A
Bach: Cantata BWV. 221 (Coffee Cantata) N/A
Ei, wie schmeckt der Coffee süsse (5:03) N/A
Heute noch, liever Vater, thut es doch (8:14) N/A
Pergolesi: Sinfonia in Re Magg. "O Frate 'nnamurato" N/A
I - Allegro spiritoso (1:31) N/A
II - Andante (2:20) N/A
III - Allegro assai (1:12) N/A
1 - 10 of 10
InstantEncore