InstantEncore
Xanthos Ensemble plays Geoffrey Gordon
Play
Queue
Favorite
29 Jan 2010
Ensemble: Xanthos Ensemble
Music   click for more info
Play/Queue Download
Gordon: Trio for Clarinet, Violin and Cello
Composer: Geoffrey Gordon
Ensemble: Xanthos Ensemble
Recording Date: Fri 15 Jan 2010
TRIO for Bb Clarinet, Violin and Cello (9:54) N/A
Who's Listening?
Favorited By