InstantEncore
Borkowski: Hymnus
0 fans
Composer: Borkowski, Marian
Written:
Country:
Period: 21st Century
Form/Genres:
Recordings
3 Nov 2014
Borkowski: Hymnus
Composer: Marian Borkowski
Conductor: Piotr Borkowski
Recording Date: Sun 2 Dec 2007
Hymnus (17:59)
26 Dec 2012
Borkowski: Hymnus
Composer: Marian Borkowski
Conductor: Piotr Borkowski
Recording Date: Fri 23 Nov 2007
Hymnus (11:40)
7 May 2010
Borkowski: Hymnus
Composer: Marian Borkowski
Conductor: Piotr Borkowski
Recording Date: Fri 28 Nov 2008
Hymnus (11:41)
InstantEncore
Videos