InstantEncore
Borkowski: Limits
0 fans
Composer: Borkowski, Marian
Written: 1966
Country: Poland
Period: 20th Century
Form/Genres:
Recordings
31 May 2015
Borkowski: Limits
Composer: Marian Borkowski
Conductor: Piotr Borkowski
Recording Date: Thu 1 Jan 2004
Limits (5:10)
3 Nov 2014
16 Jan 2013
Borkowski: Limits
Composer: Marian Borkowski
Conductor: Piotr Borkowski
Recording Date: Thu 1 Jan 2004
Limits (5:17)
23 Dec 2012
Borkowski: Limits
Composer: Marian Borkowski
Conductor: Ryszard Dudek
Recording Date: Wed 1 Jan 1975
Limits (5:10)
11 Nov 2012
Borkowski: Limits
Composer: Marian Borkowski
Conductor: Ryszard Dudek
Recording Date: Wed 1 Jan 1986
Limits (5:10)
InstantEncore
Videos