InstantEncore
Borkowski: Lux
0 fans
Composer: Borkowski, Marian
Written:
Country: Poland
Period: 21st Century
Form/Genres:
Recordings
14 Feb 2015
Borkowski: Lux
Composer: Marian Borkowski
Conductor: Jan Lukaszewski
Recording Date: Wed 27 Feb 2013
Lux (3:56)
InstantEncore
Videos